Domain:

​Epostservere

Epostkontoene vedlikeholdes av SYSE og innplasseres på SYSE’s epostservere inneholdende det beste som finnes av epost programvare.

Det automatiserte standardiserte spamfilteret sletter tilnærmet alt av innkommende spam, ondsinnet programvare, virus og andre trusler.

Med webmail gis du mulighet for nettbasert tilgang til epostkontoen din.