Domain:

Betingelser

Produktprisene i Norske Kroner (NOK) er inklusive 25% merverdiavgift.

Betalingsfristen for den enkelte fakturaen er 14 dager.

Faktureringen gjøres elektronisk ved at du mottar en faktura fra oss per epost, og du mottar derfor ingen papirfaktura per vanlig post. Dersom du har behov for en ordinær papirfaktura til regnskap eller lignende bes du selv ta en utskrift av fakturaen.

Leie av serverplass og de eventuelle ekstra epostkontoene faktureres for 6 måneders perioder. Faktura for ny periode sendes ut minst 30 dager før utløp av inneværende periode. En eventuell oppsigelse må gjøres innen betalingsfristens utløp for den enkelte kommende perioden.